NPZ

Nacionalno preverjanje znanja poteka v mesecu maju in je obvezno za učence 6. in 9. razreda.

Učenci 6. razreda preverjajo znanje iz slovenščine, matematike in tujega jezika. Učenci 9. razreda preverjajo znanje iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga s sklepom določi pristojni minister.

Datumi preverjanja:

SLOVENŠČINA 9. r. 6. r. 4. 5. 2023
MATEMATIKA 9. r. 6. r. 8. 5. 2023
TRETJI PREDMET 9. r. 10. 5. 2023
TUJI JEZIK 6. r. 10. 5. 2023

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je s sklepom določila tretji predmet, ki se bo preverjal na posamezni osnovni šoli. Za vsako osnovno šolo v Sloveniji je bil v šolskem letu 2022/2023 izbran eden izmed naslednjih štirih predmetov: domovinska in državljanska kultura in etika, fizika, glasbena umetnost ter tuji jezik. Za našo šolo je bil izbran predmet tuji jezik angleščina.

Seznam – izbor tretjega predmeta po šolah

Naknadni rok NPZ je bil s šolskim letom 2013/2014 ukinjen.

————————————————–

Več o NPZ si lahko preberete na straneh Državnega izpitnega centra, RIC.

Splošne informacije

Koledar NPZ

Publikacija za učence in starše (september 2022)

Več o NPZ – spletne strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

————————————————–

Dovoljeno gradivo in pripomočki:

Novo splošno navodilo (velja od šolskega leta 2015/2016 dalje):
Pri pisanju NPZ-ja ni dovoljena uporaba pisal piši-briši, saj v določenih primerih besedilo pozneje v celoti izgine iz preizkusa.

SLJ, TJA, BIO, ZGO:
Učenec prinese modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik.

MAT:
Učenec prinese modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik, svinčnik, radirko, šilček, ravnilo, geotrikotnik in šestilo.
Raba žepnega računala ni dovoljena.
Navodila in nasveti za reševanje, izbor geometrijskih obrazcev (formul), kvadratov nekaterih števil, nekaterih približkov stalnic (konstant) in matematičnih znakov so sestavni del preizkusa znanja. (9. r.).

DKE:
Učenec prinese modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik.

ŠPO:
Učenec prinese črno/modro nalivno pero ali črn/moder kemični svinčnik.

LUM:
Učenec prinese modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik, svinčnik 2B, barvne svinčnike, radirko in šilček.
Preizkusu sta priložena barvna priloga in list papirja za likovno nalogo.
Komplet barvnih svinčnikov naj vsebuje primarne, sekundarne barve in črno barvo.

KEM:
Učenec prinese modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik, svinčnik HB ali B, plastično radirko, šilček in žepno računalo.
Periodni sistem je sestavni del preizkusa znanja.

GUM:
Učenec prinese modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik, svinčnik, radirko, šilček.

TIT:
Učenec prinese modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik, svinčnik, radirko in šilček.

FIZ:
Učenec prinese modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik, svinčnik HB ali B, geotrikotnik, šestilo, radirko, šilček in žepno računalo.
Fizikalne konstante in obrazci so sestavni del preizkusa znanja.

————————————————–

Seznanitev učencev z dosežki:

Od 31. maja do 2. junija 2023
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu na strani: https://npz.ric.si/

Od 6. do 8. junija 2023
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu na strani: https://npz.ric.si/

Dostopnost