… v šolskem letu 2021/2022:

Starši se na individualne ure učitelju/razredniku najprej najavijo po elektronski pošti ali po telefonu (05/7318-254 zbornica 6.-9.r  ali  05/7318-255 zbornica 2.-5.r ).

Z. Š. IME IN PRIIMEK PREDMET GOVORILNA URA
1 NADJA BRATINA BERČAN GUM; MPZ, OPZ SRE. 3. šol. ura
2 NEJTA BREMEC MAT;
UBE, MME, ROM;
računalničarka
PON, 4. šol.ura
3 NINA INTIHAR ZGO, DKE PET. 3. šol.ura
4 DOROTEJA
KAVČIČ
NAR, BIO;
SPH 7. r., NPH 9. r.;
vodja šolske prehrane
PON. 3. šol. ura
5 MATEJ ŠTOLFA  TIT ČET. 3. šol. ura
6 BARBARA
KOVAČ JURANČIČ
TJA PET. 3. šol.ura
7 IRIS LISJAK KEM;
POK
PON. 3. šol. ura
8 VLASTA
MARKOČIČ
LUM;
LS1, LS2, LS3
PON. 5. šol. ura
9 BOJAN MIKLAVEC ŠPO;
ŠZZ 7. r., IŠP 8. r., ŠSP 9. r.;
NŠP
SRE. 1. šol. ura
10 LUCIJA URŠIČ MAT, FIZ ČET. 2. šol. ura
11 BARBARA MILAVEC GEO, VNN, OV1 SRE. 4. šol. ura
12 LEJLA RAMIREZ ŠPO;
IŠP 8. r., ŠSP 9. r.   
ČET. 3. šol. ura
13 IRENA RUSTJA N2N po dogovoru
14

STAŠA STREHAR /

KRISTINA MAVER

izbirni predmeti II1, II2, II3;
neobvezni izbirni predmet N2I;
ITJ krožek
po dogovoru
15 TOMAŽ ŠPEGELJ SLJ, PB SRE. 3. šol. ura
16 LJUBOMIR VASIĆ TJA;
RAD
TOR. 4. šol. ura
17 SARA ŽAGAR SLJ; DSP TOR. 4. šol. ura
18 KATJA ZUPANČIČ svetovalna delavka, DSP psiholog po dogovoru
19 LOREDANA
ŠTEMBERGER
knjižničarka, pomočnica ravnateljice po dogovoru
20 MIRANDA NOVAK ravnateljica po dogovoru

 

Z. Š. IME IN PRIIMEK PREDMET GOVORILNA URA
1

TINA OSTROUŠKA

PETRA MALALAN

1. razred

1.razred, JV

ČET. 4. šol. ura
2 NATAŠA BRIC 2. razred SRE, 3. šol.ura
3 NATAŠA VRABEC FON 3. razred SRE. 4. šol.ura
4 ANITA UKMAR 4. razred TOR. 3. šol. ura
5 TANJA PLANINŠČEK 5.razred ČET. 4. šol. ura