… v šolskem letu 2023/2024:

Starši se na individualne ure učitelju/razredniku najprej najavijo po elektronski pošti ali po telefonu (05/7318-254 zbornica 6.-9.r  ali  05/7318-255 zbornica 2.-5.r ).

Z. Š. IME IN PRIIMEK PREDMET GOVORILNA URA
1 TOMAŽ GRŽETA GUM; MPZ, OPZ SRE. 3. šol. ura
2 SABINA POŽAR ZGO, DKE SRE. 3. šol. ura
3 DOROTEJA
KAVČIČ
NAR, BIO;
SPH 7. r., NPH 9. r.;
vodja šolske prehrane
PON. 2. šol. ura
4 MATEJ ŠTOLFA  TIT ČET. 3. šol. ura
5 BARBARA
KOVAČ JURANČIČ
TJA SRE. 5. šol. ura
6 IRIS LISJAK KEM;
POK
PON. 4. šol. ura
7 VLASTA
MARKOČIČ
LUM;
LS1, LS2, LS3
PON. 4. šol. ura
8 BOJAN MIKLAVEC ŠPO;
ŠZZ 7. r., IŠP 8. r., ŠSP 9. r.;
NŠP
SRE. 1. šol. ura
9 LUCIJA URŠIČ MAT, FIZ ČET. 4. šol. ura
10 BARBARA MILAVEC GEO, VNN, OV1 PON. 6. šol. ura
11 LEJLA RAMIREZ ŠPO;
IŠP 8. r., ŠSP 9. r.   
ČET. 3. šol. ura
12 IRENA RUSTJA N2N po dogovoru
13 STAŠA STREHAR  izbirni predmeti II1, II2, II3;
neobvezni izbirni predmet N2I;
ITJ krožek
TOR. 4. šol. ura
14 TOMAŽ ŠPEGELJ SLJ, PB TOR. 3. šol. ura
15 LJUBOMIR VASIĆ TJA;
RAD
PET. 4. šol. ura
16 ANA OREL MAT, FIZ PET. 5. šol. ura
17 SARA ŽAGAR SLJ; DSP ČET. 2. šol. ura
18 KATJA ZUPANČIČ svetovalna delavka, DSP psiholog po dogovoru
19 VESNA ŽORŽ svetovalna delavka, DSP psiholog po dogovoru ( po., sre.)
20 LOREDANA
ŠTEMBERGER
knjižničarka, pomočnica ravnateljice po dogovoru
21 MIRANDA NOVAK ravnateljica po dogovoru

 

Z. Š. IME IN PRIIMEK PREDMET GOVORILNA URA
1

LAVRA KONIČ

PETRA MALALAN

1. razred

1.razred, JV

TOR. 5. šol. ura
2 TANJA PLANINŠČEK 2. razred TOR, 5. šol. ura
3 VALENTINA NOVIČ 3. razred ČET. 5. šol. ura
4 NATAŠA VRABEC FON 4. razred SRE. 3. šol. ura
5 ANITA UKMAR 5.razred SRE. 4. šol. ura
Dostopnost