… v šolskem letu 2020/2021:

Starši se na individualne ure učitelju/razredniku najprej najavijo po elektronski pošti ali po telefonu (05/7318-254 zbornica 6.-9.r  ali  05/7318-255 zbornica 2.-5.r ).

Z. Š. IME IN PRIIMEK PREDMET GOVORILNA URA
1 POLONA PROSEN GUM; MPZ, OPZ PON. 2. šol. ura
2 NEJTA BREMEC MAT;
izbirna predmeta UBE, MME;
računalničarka
TOR. 1. šol. ura
3 MAJA FURLAN BOLE ZGO, DKE SRE. 4.šol.ura
4 DOROTEJA
KAVČIČ
NAR, BIO, GOS;
izbirna predmeta SPH 7. r., NPH 9. r.;
vodja šolske prehrane
TOR. 2. šol. ura
5 DOROTEJA
KOBAL ČERNE
MAT, TIT TOR. 4. šol. ura
6 BARBARA
KOVAČ JURANČIČ
TJA TOR. 5. šol. ura
7 IRIS LISJAK KEM;
izbirni premet POK
PON. 3. šol. ura
8 VLASTA
MARKOČIČ
LUM;
izbirni predmet LS3
SRE. 3. šol. ura
9 BOJAN MIKLAVEC ŠPO;
izbirni predmeti ŠZZ 7. r., IŠP 8. r., ŠSP 9. r.;
neobvezni izbirni predmet NŠP
ČET. 2. šol. ura
10 ANA OREL MAT, FIZ SRE. 4. šol. ura
11 BARBARA MILAVEC GEO SRE. 5. šol. ura
12 LEJLA RAMIREZ ŠPO;
izbirna predmeta IŠP 8. r., ŠSP 9. r.
TOR. 3. šol. ura
13 IRENA RUSTJA neobvezni izbirni predmet N2N po dogovoru
14 STAŠA STREHAR izbirni predmeti II1, II2, II3;
neobvezni izbirni predmet N2I;
ITJ krožek
TOR. 4. šol. ura
15 LEJA FURLAN SLJ ČET. 3. šol. ura
16 LJUBOMIR VASIĆ TJA;
izbirni premet RAD
TOR. 2. šol. ura
17 SARA ŽAGAR SLJ; DSP pedagog SRE. 4. šol. ura
18 VLASTA ARČON zaposlena preko javnih del po dogovoru
19 MATEJA ŠČUKA spremljevalka otroka po dogovoru
20 KATJA ZUPANČIČ svetovalna delavka, DSP psiholog po dogovoru
21 LOREDANA
ŠTEMBERGER
knjižničarka, pomočnica ravnateljice po dogovoru
22 MIRANDA NOVAK ravnateljica po dogovoru