Na Oš Dutovlje deluje učbeniški sklad (US) iz katerega si učenci lahko vsako šolsko leto izposojajo učbenike, ki jih pri pouku potrebujejo. Izposoja je brezplačna. Učenci si učbenike izposodijo 1. šolski dan, v zadnjem tednu pouka, pa jih vračajo. Prilagamo sezname učbenikov in delovnih zvezkov ter potrebščin za šolsko leto 2019/20.

Po 5. členu Pravilnika o upravljanju šolskih skladov je uporabnik sklada dolžan plačati odškodnino, če konec leta vrne poškodovan ali uničen učbenik, ali ga ne vrne. Višina odškodnine je določena z nabavno ceno in starostjo učbenika. (Uradni list RS, št. 47/17)

S šolskim letom 2019/20 bodo učenci 1. in 2. razreda upravičeni do brezplačnih učnih gradiv – stroške bo pokrilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Učenci bodo gradiva prejeli prvi šolski dan.