SPLOŠNE INFORMACIJE

Na Oš Dutovlje deluje učbeniški sklad (US) iz katerega si učenci lahko vsako šolsko leto izposojajo učbenike, ki jih pri pouku

potrebujejo. Izposoja je brezplačna. Učenci si učbenike izposodijo 1. šolski dan, v zadnjem tednu pouka, pa jih vračajo. Prilagamo sezname UČBENIKOV in DELOVNIH ZVEZKOV ter POTREBŠČIN za Dutovlje za šolsko leto 2022/23.

Po 12. členu Pravilnika o upravljanju šolskih skladov je uporabnik sklada dolžan plačati odškodnino, če konec leta vrne poškodovan ali uničen učbenik, ali ga ne vrne. Višina odškodnine je določena z nabavno ceno in starostjo učbenika. (Uradni list RS, št. 12/20)

V šolskem letu 2022/23 bodo učenci 1., 2. in 3. razreda upravičeni do brezplačnih učnih gradiv – stroške bo krilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Učenci bodo gradiva prejeli prvi šolski dan.

INFORMACIJE ZA ŠOLSKO LETO 2022/23

  • UČBENIKI (UČB)

Učbenike za naslednje šolsko leto bodo učenci dobili prvi šolski dan. Če se odločite, da si učbenikov ne boste izposodili na šoli, ampak jih boste kupili, izpolnite izjavo, ki jo je vaš otrok prinesel domov. V nasprotnem primeru vam izjave ni potrebno izpolnjevati.

  • DELOVNI ZVEZKI (DZ)

Seznam papirnic, ki so pripravile ponudbe DZ so tukaj spodaj – IZBERITE LE ENO. Izbrano naročilnico izpolnite (ročno ali elektronsko) in sami pošljete ali nesete v papirnico.

KOPIJA NOVA povezava na elektronsko naročilnico

LIBRIS – povezava na elektronsko naročilnico 

OFFICE – povezava na naročilnice ( 4.R, 5.R, 6.R , 7.R , 8.R, 9.R )

PATRI – povezava na naročilnice

PELIKAN –  povezava na naročilnice (4.R, 5.R6.R, 7.R, 8.R, 9.R)

NA ŠOLI NAROČILNIC NE ZBIRAMO!

Svetujem vam, da naročilnice oddate najkasneje v juniju 2022, da bo vaš otrok imel pravočasno zagotovljene DZ za naslednje šolsko leto.

 

 

Dostopnost