Upravni odbor šolskega sklada v šolskem letu 2023/2024 sestavljajo:

predstavniki staršev:

  • Andrej Samec
  • Janja Novoselc
  • Mojca Žerjal
  • Mateja Daneu Lavrnja

predstavniki šole:

  • Barbara Škabar
  • Lavra Konič
  • Katja Zupančič

Predsednica upravnega odbora šolskega sklada je Mateja Daneu Lavrnja.

Šolski sklad Osnovne šole Dutovlje je uvrščen na Seznam upravičencev do donacij za leto 2022 Ul. RS številka 125/2022, tako se lahko odločite, da del dohodnine namenite Šolskemu skladu naše šole. To lahko naredite tako, da predpisan obrazec izpolnite in pošljeta na Finančno upravo RS. Obrazec dobite na spletni strani FURS-a eDavki – Namenitev dela dohodnine za donacije (durs.si), vzorec je v prilogi. Izpolnjen obrazec lahko oddate s kvalificiranim digitalnim potrdilom preko spleta ali pa izpolnjen obrazec učenci oddajo v tajništvu šole in jih bo na FURS poslala šola. Donacije za leto 2022 bodo upoštevane, če FURS prejme zahteve do 31. 1. 2023. Šolskemu skladu lahko namenite največ 0,3 % odmerjene dohodnine.

OŠ Dutovlje številka SI56 0110 0600 8333 875
Sklic: 00 2919.
Koda namena: CHAR

Vloga za denarno pomoč preko šolskega sklada: OBRAZEC

Vloga za namenitev dela dohodnine: OBRAZEC

Dostopnost