Pravilniki:

Pravila obnašanja

 • Drug do drugega smo strpni in prijazni, se poslušamo, med seboj sodelujemo in si pomagamo. Spoštujemo bonton – pozdravljamo, uporabljamo prijazne besede: prosim, hvala, izvolite, oprostite …
 • V šoli se preobuvamo. V garderobah damo šolske copate na kovinsko polico, čevlje pa na tla. Svojo obutev in obleko označimo. Opravljamo dežurstvo pri glavnem vhodu. Skrbimo za čistočo in urejenost šole in njene okolice. Imamo lep odnos do narave. Sodelujemo pri ločenem zbiranju odpadkov. Sodelujemo pri zbiralnih akcijah (papir, divji kostanj, plastični zamaški, odrabljena očala, odpadni tonerji, odpadne baterije, igrače, šolske potrebščine, živila, čistila …).
 • Ne uničujemo šolskega poslopja, inventarja in okolice. Za svoje stvari skrbimo, drugim pa jih ne uničujemo. Vredne stvari imamo pri sebi. Ne brskamo po tujih stvareh, si jih ne prisvajamo in upoštevamo, da ima vsak tudi osebne predmete.
 • V šolo prihajamo pravočasno. Prvošolci prihajajo skozi glavni vhod, vsi ostali učenci pa vstopamo skozi vhod v novem delu šole. Zjutraj pred poukom počakamo v garderobi, v jedilnici ali v knjižnici. Po končanem pouku, po 6. oziroma 7. šolski uri, ko čakamo na prevoz, se zadržujemo v dogovorjenih prostorih na šoli oziroma na šolskem dvorišču.
  Učenci, ki po 6. šolski uri nimajo na šoli obveznosti, gredo domov s prvimi šolskimi avtobusi oziroma se zadržujejo na šolskem prostoru in upoštevajo dogovorjena pravila oziroma navodila delavcev šole.
 • Med prosto uro smo v dogovorjenem prostoru, na igrišču ali dvorišču in upoštevamo navodila učitelja. Proste ure lahko izkoristimo za učenje, pisanje domačih nalog, lahko za obisk knjižnice, razgovor s psihologinjo, učitelji …
 • Po hodnikih hodimo mirno, ne kričimo in po nepotrebnem ne odpiramo vrat učilnic, v katerih imajo pouk. Na prireditvah v šoli ali izven nje se vedemo kulturno.
 • Malicamo v učilnicah, na podružnični šoli pa v jedilnici. Pri malici in kosilu smo olikani, za seboj pospravimo. Zaradi velikega števila kosil (če je potrebno) učenci posameznega razreda hodimo na kosilo po dogovorjenem razporedu. Upoštevamo pravila za prijavo in odjavo šolske prehrane.
 • Sporov ne rešujemo z nasiljem. Na šoli imamo ničelno toleranco do nasilja. Če pride do spora, se pogovorimo in najdemo rešitev. Pri tem lahko prosimo za pomoč učitelja ali drugega delavca šole. Ne prerivamo in ne pretepamo se. Če naredimo kaj narobe, se opravičimo in poskušamo popraviti napako. Starejši učenci smo še posebej pozorni do mlajših.
 • V času pouka, v šolskih prostorih in pri dejavnostih, ki potekajo izven šole, upoštevamo dogovorjena pravila in navodila učiteljev, zunanjih sodelavec …
 • Ne ponarejamo podatkov, podpisov v raznih dokumentih, pisnih izdelkih, obvestilih …
 • Ne motimo pouka. Če učitelj odloči, da se moramo presesti, moramo to storiti. Pri pouku in pri učno-vzgojnem procesu, ki poteka izven šole, ne uporabljamo mobilnih telefonov, predvajalnikov glasbe … Med poukom imamo mobitele (in druge naprave) izklopljene v torbah.
 • Ker ni pločnikov, se zjutraj v šolo iz vasi Dutovlje in po pouku v obratni smeri vozimo z avtobusom. V šolo ne prihajamo z motorji. Pred šolo in na šolskem prostoru do glavne ceste se po končanem pouku (do odhoda zadnjih šolskih avtobusov) zaradi varnosti ne smemo voziti s kolesi, motorji, rolkami…
 • V šolo hodimo primerno oblečeni. S seboj ne nosimo stvari, s katerimi ogrožamo sebe ali druge. V šolo ne nosimo droge, cigaret in alkohola.
 • Ne snemamo in ne fotografiramo sošolcev in drugih ljudi ter ne objavljamo v medijih (internet …) brez soglasja odraslih oseb oziroma ustanov.
 • Trudimo se, da smo dobre volje in tako ustvarjamo prijazno okolje sebi in drugim ljudem.

 

Dostopnost