Prehrana

————————————————–

… v šolskem letu 2023/2024:

————————————————–

Cene šolske prehrane, ki veljajo od 1. 9. 2023 dalje.

cena malice za učence 1,10 €
cena popoldanske malice za učence 0,75 €
cena kosila za učence od 1. do 3. razreda 3,35 €
cena kosila za učence od 4. do 9. razreda 3,50 €

Starši podpišejo pogodbo, v kateri so opredeljena naročila prehrane po dnevih v tednu. Morebitne spremembe starši sporočijo pisno oziroma podpišejo novo pogodbo. Učenec se na kosilo lahko prijavi še isti dan do 8. ure, vendar bo prijava sprejeta, če bo jedilnik to omogočal.

Odjave kosil in malic za naslednji dan so do 13.00:
na elektronski naslov prehrana-dutovlje@guest.arnes.si
ali
na telefon 040 514 620 (tudi SMS sporočilo)
ali
po faksu: 057318251

Odjave popoldanske malice za isti dan so do 8.00:
na elektronski naslov prehrana-dutovlje@guest.arnes.si
ali
na telefon 040 514 620 (tudi SMS sporočilo)
ali
po faksu: 057318251

Učenci od 1. do 3. razreda lahko prehrano odjavijo le s pisnim obvestilom staršev.

Izjemoma se učenec lahko prijavi na kosilo še isti dan do 8.00, če jedilnik to omogoča.

Tudi letos bomo sodelovali v nacionalnem projektu Tradicionalni slovenski zajtrk.

Dostopnost