Popestrimo šolo

Ustvarjalna, vedoželjna, zabavna in …
PESTRA »2D« ŠOLA ZA VSE!

V šolskem letu 2014/2015 je bila OŠ Dutovlje s strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendij ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, izbrana v projektu »Popestrimo šolo« (POŠ). Šola je znotraj tega izvajala program »Pestra »2D« šola za vse!«, in sicer skupaj s partnerico OŠ Dekani.

Aktivnosti “Pestre 2D šole za vse!” so zbrane na blogu:

O programu »Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo v letih 2014, 2015«
Namen programa »Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo v letih 2014, 2015« je povečati odzivnost učiteljev in drugih strokovnih delavcev v osnovnih šolah na individualne potrebe učencev in hkrati spodbuditi odziv šol na spremembe v lokalnem okolju. Šolam ponuja možnost, da se v večji meri posvetijo vzgojno-izobraževalnim potrebam učencev, in sicer zlasti otrokom z učnimi težavami, otrokom iz ranljivih skupin, otrokom s posebnimi nadarjenostmi ter da v okoljih, kjer je majhna ponudba prostočasnih aktivnosti, te razvijejo. Program spodbuja razvoj novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih bodo učitelji izvajali aktivnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc po priporočilu Evropske skupnosti. Otrokom mora biti ponujena možnost graditi pozitivno samopodobo in samospoštovanje, kar jim omogoča prepoznavanje njihovih sposobnosti, talentov in želja.


Dostopnost