Na  9. izvedbo natečaja prostorskega oblikovanja Po Fabianijevih poteh smo se pripravljali z navdušenjem in mu dodali nekaj novosti. V letu novega razpisa, 2019, so učence OŠ Komen obiskali vrstniki iz španskega mesteca Girona, ki se nahaja severovzhodno od Barcelone, učence iz Dutovelj pa učenci Ljudske šole Lipa ob Vrbi v Avstriji. Štanjel je kraj, ki navdušuje. Gostje so skupaj z našimi učenci navdušeno opazovali kraške znamenitosti in jih prenašali v svoje likovne stvaritve. Na razstavo smo sklenili uvrstiti tudi izbrana likovna dela, ki so nastala v okviru našega projekta. Toda pandemija koronavirusa je spomladi spremenila vse načrte. Marca 2020 se je pouk iz učilnic preselil domov, za računalnike. Delo je bilo zahtevno in stresno tako za učence kot za učitelje. Razlaga je bila na daljavo, socialnih stikov ni bilo. Veliko del, ki so bila načrtovana, ni bilo mogoče realizirati. Učitelji, ki so želeli sodelovati, so nam sporočali, da izdelkov ne bodo mogli dokončati do roka. Odločili smo se, da zaradi izrednih razmer rok za oddajo likovnih in geografskih del podaljšamo za eno leto. Tako je postal letošnji natečaj trienale. Prispeli izdelki so nastajali tako pri pouku kot tudi v času dela na daljavo.

Na razpis so se je odzvalo 33 osnovnih šol iz Slovenije,  ena srednja šola, Center za izobraževanje in usposabljanje iz Vipave ter dva vrtca iz Slovenije in en vrtec iz Italije. Sodelovale so tudi šole iz Avstrije, Kanade, Španije in Srbije.

Prispelo je 297 izdelkov, za razstavo je bilo izbranih 100 likovnih del. Na natečaju sta sodelovala 402 učenca.

PROGRAM PRIREDITVE:

20. OKTOBRA OB 18.00 – SPLETNA PREDAVANJA:
– prof. dr. Karmen Kolnik:
Učenje za prostor, o prostoru in v prostoru na primeru pouka geografije

– doc. dr. Janja Batič:
Ali še obstaja prostor za napake?

– izr. prof. dr. Bea Tomšič Amon:
Trajnostni razvoj in varovanje arhitekturne dediščine:
ključne vsebine sodobne vzgoje za prostor

SPLETNA POVEZAVA NA PREDAVANJA:
https://arnes-si.zoom.us/j/94480751191

21. OKTOBRA OB 18.00 – ZAKLJUČNA PRIREDITEV OBEH NATEČAJEV

SPLETNA POVEZAVA NA ZAKLJUČNO PRIREDITEV:
https://arnes-si.zoom.us/j/96061645666

Vabljeni vsi, ki vas tovrstni dogodki zanimajo.

Vlasta Markočič in Tanja Samec

Dostopnost