Obveščam vas, da je Vlada Republike Slovenije za sedem dni podaljšala ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19. To pomeni, da od ponedeljka, 30. 11. 2020 ostaja v veljavi pouk na daljavo za vse učence od 1. do 9. razreda.

Ministrica za šolstvo, ga. Simona Kustec je sprejela sklep, da se vzgojno-izobraževalno delo po obveznem predmetniku izvaja v enem ocenjevalnem obdobju, ki traja od 1. septembra 2020 do 24. junija 2021, razen za učenke/učence 9.razreda, za katere traja do 15. junija 2021. Posledično je zmanjšano tudi minimalno število ocen. Natančnejša navodila, kako bo potekalo ocenjevanje, vam bodo pojasnili razredniki na roditeljskih sestankih.

Delo doma poteka drugače, kot bi potekalo v šoli, pa vendar ste v tem času učenci k delu pristopili odgovorno. Situacija, v kateri smo se znašli, pred vse postavlja velike izzive, a prepričana sem, da bomo skupaj zmogli. Tudi strokovni delavci na šoli iščemo različne rešitve, prilagajamo in spreminjamo svoje delo oz. ga nadgrajujemo, k čemur nas spodbudijo tudi povratne informacije učencev in staršev. Posamezni učenci, ki v tem času še niste našli energije za šolsko delo, čimprej pristopite k učenju, saj boste drugače vsak dan težje ujeli korak s sošolci.

V času epidemije in šolanja na domu si učenci in učenke gotovo krajšate čas z različnimi ustvarjalnimi aktivnostmi. Veseli bomo, da jih boste podelili s svojimi vrstniki, kot ste to že počeli v spomladnem obdobju. Svoje misli, ideje, fotografije izdelkov lahko pošljete na elektronski naslov os-dutovlje@guest.arnes.si. Z vašim dovoljenjem jih bomo z veseljem objavili v foto galeriji na naši spletni strani ter tako drug drugemu popestrili dneve.

V teh časih je najpomembneje, da ostanemo zdravi in po svojih najboljših močeh sledimo skupnemu cilju, da učencem omogočimo izobraževanje. Z doslednim upoštevanjem vseh ukrepov lahko s skupnimi močmi pripomoremo k izboljšanju epidemiološke situacije in posledično prispevamo k vključitvi vsaj dela učenk in učencev v šolo. V tem primeru bi se od 7. 12. 2020, za šolske klopi vrnili učenci in učenke od 1. do vključno 3. razreda.

S spoštljivimi pozdravi in vse dobro.

Miranda Novak, ravnateljica

OBVESTILO – 27. 11. 2020

Dostopnost