Seznam učnih gradiv (UČB, DZ) ter naročilnice lahko starši/skrbniki dobite na spletni strani šole pod zavihkom Novo šolsko leto 20/21.