Od ponedeljka, 16. 03. 2020  dalje bo samo za nujne primere odprta matična šola v Dutovljah za učence  od 1. do vključno 5. razreda.Sprejemali bomo le zdrave otroke staršev, ki so dolžni opravljati delo pri delodajalcu in to izkažejo s pisnim potrdilom/izjavo delodajalca. Nujne primere poklicev smo določili na podlagi okrožnice MIZŠ (zaposleni v zdravstvu, policiji, vojski, zaporih, komunalnih službah, živilskih trgovinah, lekarnah, domovih za ostarele, dežurni v šolah in vrtcih, redarstvih in službah civilne zaščite).

V primeru, da je eden od staršev doma (porodniška, bolniška, dopust, brezposeln, možnost varstva zaradi ne – nujnih del,…), drugi pa v navedenih poklicih, mora biti otrok doma.

Da bomo izredno dežurstvo pod posebnimi pogoji lažje organizirali vas prosimo, da nas obvestite o morebitni prisotnosti vašega otroka na e – naslov os-dutovlje@guest.arnes.si do nedelje, 15. 03. 2020 do 10.00 ure.

Brez potrdila/izjave delodajalca otroka v šolo ne bomo sprejeli.

Prosimo vas, da z vso skrbnostjo presodite ali varstvo zares potrebujete ali lahko otroka kljub vsemu zaupate v drugo varstvo.

V šoli bomo uvedli poostreno higieno ter poseben protokol prihoda in odhoda otrok ter odraslih. Prosimo, da upoštevate naša navodila in pravila, v okviru katerih bomo delovali v kriznih razmerah.

O vseh nadaljnjih informacijah in ukrepih vas bomo obveščali preko naše spletne strani http://www.os.dutovlje.si/ . Namen zapiranja šole je preprečevanje kakršnih koli stikov in s tem širjenje virusa.

Vsem skupaj želimo čim več zbranosti, mirnosti in odločnosti v prihodnjih tednih in mesecih.

Hvala za razumevanje.   Miranda Novak, ravnateljica 

Dostopnost