Šolsko tekmovanje iz matematike je potekalo v četrtek, 21. marca 2019.
Bronasto  Vegovo priznanje prejmejo naslednji učenci:

1. razred:
1. Tristan Rudolf
2. Emanuel Daneu Kavre
3. Vid Pirc, POŠ Tomaj
4. Lev Tavčar
5. Polona Pipan, POŠ Tomaj
6. Lara Požar, POŠ Tomaj
7. Klara Štemberger
8. Ana Filipčič, POŠ Tomaj
9. Andi Kosič
2. razred:
1. Valentina Žerjal Macarol, POŠ Tomaj
2. Ruben Tavčar
3. Špela Vovk Vaserfal
4. Lia Bajt, POŠ Tomaj
3. razred:
1. Mia Berce
2. Tine Furlan
3. Juš Makovec
4. Neli Verbek Gregorič
5. Nuša Žerjal
 4. razred:
1. Izak Marušić, POŠ Tomaj
2. Emanuela Luin
 5. razred:
1. Veronika Vrabec
2. Alenčica Rejc, POŠ Tomaj
6. razred:
1. Gaber Križaj
2. Urban Štemberger
7. razred:
1. Danijel Irenej Bandel
2. Matevž Vrabec
3. Iva Guštin
4. Petra Lah
8. razred:
1. Mihael Simoneta
2. Lovro Širca
 9. razred:
1. Miha Grmek
2. Tjaša Stojanoski
3. Luka Matevžič

Na državno tekmovanje, ki bo v soboto, 13. aprila 2019 na osnovni šoli  Srečka Kosovela v Sežani, so se uvrstili Danijel Irenej Bandel, Mihael Simoneta in Miha Grmek.

Vsem dobitnikom bronastih priznanj iskreno čestitamo.

Dostopnost