Šolski radio

Šolski radio je izbirni predmet, ki sodi v sklop predmetov vzgoja za medije. Učenci pri predmetu spoznavajo osnovne značilnosti množičnega komuniciranja, razvijajo kritičen odnos do množičnih medijev, spoznavajo nastanek in razvoj radia, seznanjajo se z značilnostmi radia kot enega izmed najstarejših medijev, raziskujejo vlogo radijskega medija v današnjem času, prepoznavajo razlike med različnimi radijskimi postajami, obiščejo radijsko postajo, na obisk povabijo radijskega novinarja, seznanijo se z novinarskim delom ter spoznavajo novinarski kodeks, samostojno tvorijo besedila, oblikujejo prispevke za šolski radio ter ustvarjajo samostojne radijske oddaje.

 

1. oddaja:

2. oddaja:

3. oddaja:

 

Še nekaj radijskih oddaj in obeležitev posebnih dni:


Dostopnost