ŠOLSKI RADIO

Šolski radio je izbirni predmet, ki spada v sklop predmetov vzgoja za medije. Namenjena mu je 1 ura tedensko (35 ur letno). Predmet upošteva interese učencev in jih seznanja z značilnostmi množičnih medijev ter radia.

Pri predmetu učenci:  spoznavajo osnovne značilnosti množičnega komuniciranja;  spoznavajo nastanek in razvoj radia;  seznanijo se z značilnostmi radia kot enega izmed najstarejših medijev;  pojasnjujejo vlogo radijskega medija v današnjem času;  obiščejo radijsko postajo;  prepoznajo razlike med različnimi radijskimi postajami;  na obisk povabijo radijskega novinarja;  seznanijo se z novinarskim delom;  spoznavajo novinarski kodeks;  navajajo se na kritičen odnos do množičnih medijev;  tvorijo besedila, oblikujejo prispevke za šolski radio ter ustvarjajo samostojne radijske oddaje.

  1. oddaja:

2. oddaja:

3. oddaja: