Svetovalna služba v času, ko je šola zaprta
Svetovalna delavka je učencem in staršem na voljo tudi v času, ko je šola zaprta.

Na psihologinjo se lahko obrnete prek e-pošte v e-asistentu. V e-sporočilu na kratko opišite vašo stisko, vprašanje, dilemo… in navedite telefonsko številko, na katero vas bo, če bo potrebno, poklicala. Pomembno pa je vedeti, da tak način komuniciranja ni enak osebnemu pogovoru.

Kam po pomoč ob pojavu večjih težav?

TOM, Telefon za otroke in mladostnike v stiski (tel.: 116 111)

TOM ponuja tudi obsežen seznam drugih organizacij, ki nudijo pomoč.

Društvo za nenasilno komunikacijo

Spletna stran za mladostnike

tosemjaz.net

Lokalne organizacije

Center za socialno delo Sežana

Policijska postaja Sežana

Zdravstveni dom Sežana

Rdeči križ Sežana

 

 

Šolska svetovalna služba

Šolska svetovalna služba je namenjena učencem, staršem in učiteljem, ki se želijo pogovoriti o problemih ali se posvetovati o svojih odločitvah (učne težave, osebnostne težave …).Psihologinja se na različne načine vključuje v pouk in v ostale dejavnosti, ki potekajo na šoli. Med drugim vodi vpis šolskih novincev in poklicno orientacijo ter sodeluje pri raznih projektih in preventivnih dejavnostih. Tudi v letošnjem šolskem letu nadaljuje z delom z otroki s posebnimi potrebami, z nadarjenimi učenci (evidentiranje, testiranje, individualizirani načrti …) ter z učenci iz tujine.

Na pogovor lahko pridete osebno ali pokličete po telefonu št. 7318 253. (Katja Zupančič)