VOZNI REDI

Skoraj vsi učenci so vozači. V šolo se vozijo z avtobusi oziroma s starši. Le nekateri učenci iz Dutovelj hodijo v šolo peš. Prav tako hodijo peš učenci iz Tomaja, ki obiskujejo pouk na podružnični šoli.

Ker ob cesti ni pločnikov, se z avtobusi vozijo v šolo in domov tudi učenci iz Dutovelj.
Avtobusi v Dutovljah pripeljejo na postajališče, ki je na krožni poti proti šoli.
V Tomaju učenci izstopijo na postajališču v vasi.

Dostopnost