Šolsko tekmovanje iz angleščine za 9. razred

  1. novembra 2018 smo izpeljali šolsko tekmovanje iz angleščine za 9. razred. Udeležilo se ga je 10 učencev.

Reševali so dve zahtevni nalogi bralnega razumevanja – v prvi so se podrobneje seznanili s kanadskim pevcem Shawnom Mendesom, v drugi pa z videoigro Fortnite. Sledili sta dve nalogi , v katerih so morali pokazati svoje jezikovno znanje, temi pa sta bili Teenagers on Youtube in The Story of Harry Potter and the Cursed Child. Na koncu jih je čakalo še pisno sporočanje na temo The Jobs of the Future, v katerem so tekmovalci lahko predstavili  svoje poglede na to, katere službe bodo obstajale v prihodnosti, ali jih sploh že poznamo ali pa jih bodo morebiti ustvarjali na novo. Razmišljali so o tem, katera znanja in veščine bodo potrebne zanje, s katerimi orodji in tehnologijo bodo opravljali svoje delo in kako bo potekalo. Izzvani so bili tudi, da napišejo, kako se sami odločajo o izbiri svojega bodočega poklica. Pri pisnem sestavku smo ocenjevali vsebinsko ustreznost, besedišče in pravopis, slovnico ter zgradbo.

Pri reševanju nalog je bila letos najuspešnejša Kaja Živec, ki je dosegla 90 odstotkov vseh točk in bronasto priznanje. Odličen rezultat jo je uvrstil tudi na območno tekmovanje, ki se bo 17. 1. 2019 odvijalo na OŠ Antona Šibelja-Stjenka Komen. Literarna predloga za območno tekmovanje je roman The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian, ki ga je napisal sodobni ameriški pisatelj Sherman Alexie.

Kaji čestitamo za dosežen rezultat in ji želimo veliko uspeha tudi na območnem tekmovanju.

 

Barbara Kovač Jurančič v imenu učiteljev aktiva tujih jezikov

Seznam tekmovanj za leto 2018/19

————————————————–

… v šolskem letu 2018/2019 (trenutno še v izdelavi):

————————————————–

šolsko regijsko državno
LOGIKA (2. – 9. r.) 10. 5. 2019
LOGIKA (6. – 9. r.) 25. 5. 2019
BIOLOGIJA (PROTEUSOVO PRIZ.) (8. – 9. r.) 17. 10. 2018 30. 11. 2018
ANGLEŠKI JEZIK (9. r.) 14. 11. 2018 17. 1. 2019 20. 3. 2019
SLOVENŠČINA – Mehurčki (1. – 3. r.) 5. 4. 2019
SLOVENŠČINA (CANKARJEVO PRIZ.) (4. – 7. r.) 11. 12. 2018
SLOVENŠČINA (CANKARJEVO PRIZ.) (8. – 9. r.) 11. 12. 2018 23. 1. 2019 9. 3. 2019
ZGODOVINA (8. – 9. r.) 4. 12. 2018 5. 2. 2019 16. 3. 2019
KEMIJA (PREGLOVO PRIZ.) (8. – 9. r.) 21. 1. 2019 30. 3. 2019
FIZIKA (STEFANOVO PRIZ.) (8. – 9. r.) 6. 2. 2019 15. 3. 2019 6. 4. 2019
ASTRONOMIJA (7. – 9. r.) 6. 12. 2018 12. 1. 2019
GEOGRAFIJA (7. – 9. r.) 15. 1. 2019 6. 3. 2019 12. 4. 2019
MATEMATIKA – Kenguru (VEGOVO PRIZ.) (1. – 9. r.) 21. 3. 2019
MATEMATIKA (VEGOVO PRIZ.) (5. – 9. r.) 13. 4. 2019
NARAVOSLOVJE – Kresnička (1. – 7. r.) 6. 2. 2019
RAČUNALNIŠTVO – Bober od 12. do 16. novembra 2018 12. 1. 2019
ITALIJANŠČINA (9. r.)
VESELA ŠOLA (4. r. – 9. r.) 13. 3. 2019 10. 4. 2019
ZA ZDRAVE ZOBE (1. – 5. r.)

Sodelovali bomo tudi na likovnih, literarnih in drugih natečajih.

————————————————–

Rezultati tekmovanja iz znanja biologije za Proteusovo priznanje, šolsko leto 2018/2019

Prirodoslovno društvo Slovenije organizira tekmovanje iz znanja biologije za osnovne šole za Proteusovo priznanje. Tekmovanje je organizirano na dveh nivojih – šolskem in državnem. Šolskega tekmovanje 16.10. 2018  se je udeležilo 16 učencev.

Kriteriji:

Bronasto Proteusovo priznanje prejmejo vse učenke in učenci, ki so na šolskem tekmovanju dosegli 28,5 točk ali več. Merilo: 70 % doseženih točk ali več.

Na državno tekmovanje se uvrstijo vse učenke in učenci, ki so na šolskem tekmovanju dosegli 31 točk ali več. Merilo: 15 % vseh, ki so se udeležili šolskega tekmovanja.

Bronasto Proteusovo priznanje prejmejo:

  1. Anja Rebec
  2. Naja Zidar
  3. Luka Matevžič
  4. Maja Ružič

Na državno tekmovanje sta se uvrstili:

  1. Anja Rebec
  2. Naja Zidar

 

ČESTITAMO!

Dostopnost