Na Oš Dutovlje deluje učbeniški sklad (US) iz katerega si učenci lahko vsako šolsko leto izposojajo učbenike, ki jih pri pouku potrebujejo. Izposoja je brezplačna. Učenci si učbenike izposodijo 1. šolski dan, v zadnjem tednu pouka, pa jih vračajo. Seznam učbenikov in delovnih zvezkov za posamezen razred in šolsko leto si lahko pogledate tukaj.

Po 5. členu Pravilnika o upravljanju šolskih skladov je uporabnik sklada dolžan plačati odškodnino, če konec leta vrne poškodovan ali uničen učbenik, ali ga ne vrne. Višina odškodnine je določena z nabavno ceno in starostjo učbenika. (Uradni list RS, št. 47/17)