… v šolskem letu 2018/2019:

Z. Š. IME IN PRIIMEK PREDMET GOVORILNA URA
1 NADJA
BRATINA BERČAN
GUM; MPZ, OPZ PET. 5. šol. ura
2 NEJTA BREMEC MAT;
izbirna predmeta UBE, MME;
računalničarka
PON. 2. šol. ura
3 NINA INTIHAR ZGO, DKE TOR. 4. šol. ura
4 DOROTEJA
KAVČIČ
NAR, BIO, GOS;
izbirna predmeta SPH 7. r., NPH 9. r.;
vodja šolske prehrane
TOR. 5. šol. ura
5 DOROTEJA
KOBAL ČERNE
MAT, TIT ČET. 5. šol. ura
6 BARBARA
KOVAČ JURANČIČ
TJA PON. 5. šol. ura
7 IRIS LISJAK KEM;
izbirni premet POK
ČET. 4. šol. ura
8 VLASTA
MARKOČIČ
LUM;
izbirni predmet LS3
TOR. 5. šol. ura
9 BOJAN MIKLAVEC ŠPO;
izbirni predmeti ŠZZ 7. r., IŠP 8. r., ŠSP 9. r.;
neobvezni izbirni predmet NŠP
TOR. 5. šol. ura
10 ANA OREL MAT, FIZ PON. 5. šol. ura
11 TINA POČKAR GEO PET. 6. šol. ura
12 LEJLA RAMIREZ ŠPO;
izbirna predmeta IŠP 8. r., ŠSP 9. r.
ČET. 4. šol. ura
13 IRENA RUSTJA neobvezni izbirni predmet N2N po dogovoru
14 STAŠA STREHAR izbirni predmeti II1, II2, II3;
neobvezni izbirni predmet N2I;
ITJ krožek
SRE. 4. šol. ura
15 SVETLANA
ŠKRK-KOSMAČ
SLJ TOR. 3. šol. ura
16 LJUBOMIR VASIĆ TJA;
izbirni premet RAD
ČET. 2. šol. ura
17 SARA ŽAGAR SLJ; DSP pedagog PET. 3. šol. ura
18 IRENA
GAŠPERŠIČ
zaposlena preko javnih del po dogovoru
19 SABINA
ERJAVEC
zaposlena preko javnih del po dogovoru
20 LUCIJA MATOŠ spremljevalka otroka po dogovoru
21 KATJA ZUPANČIČ svetovalna delavka, DSP psiholog po dogovoru
22 LOREDANA
ŠTEMBERGER
knjižničarka, pomočnica ravnateljice po dogovoru
23 MIRANDA NOVAK ravnateljica po dogovoru
Podružnična šola v Tomaju
1 TANJA PLANINŠČEK,
PETRA MALALAN
PON. 5. šol. ura 1. r., 2. r. Tomaj 22 (13 + 9)
2 ANITA UKMAR ČET. 5. šol. ura 3. r. Tomaj 11
3 NATAŠA VRABEC FON PON. 5. šol. ura 4. r., 5. r. Tomaj 16 (7 + 9)
4 MIRIJAM KRAŠNA ŠTOKA TOR. 5. šol. ura PB1 Tomaj
(1. r., 2. r.)
5 MAJA HLAD TOR. 5. šol. ura PB2 Tomaj
(3. r., 4. r., 5. r.)
6 PETRA MALALAN,
NATAŠA VRABEC FON
PON. 5. š. ura JV Tomaj

————————————————–
ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNI DELAVCI
————————————————–

1. ALENKA FAJDIGA kuharska pomočnica
2. NEVENKA GOLMAJER čistilka
3. VOJKO HREŠČAK glavni kuhar
4. KARMEN IVANČIČ gospodinjec
5. SABINA KOBAL poslovna sekretarka
6. TANJA KOCINA računovodkinja
7. VIDA KRSTAN kuharica
8. MIRA MILINKOVIČ čistilka
9. DARJA MOČNIK čistilka
10. OTON MRAVLJA hišnik
11. MAJDA RODICA kuharska pomočnica
12. MILENA ŠTOK čistilka
13. MILENA TAVČAR kuharica
14. RAHMANE TAVČAR čistilka

————————————————–