Dogodki: 13th maj 2019

Nacionalno preverjanje znanja iz angleščine za učence 6. razreda

Nacionalno preverjanje znanja iz tretjega predmeta (domovinska in državljanska kultura in etika) za učence 9. razreda