Učenci 9. razredov petih kraških šol so se 6. 10. 2022 udeležili dogodka Promocija deficitarnih in obetavnih poklicev v Mestnem parku pri Starem gradu v Sežani.

Dogodek, ki ga organizira Obrtna zbornica Sežana v sodelovanju z bližnjimi podjetji in srednjimi šolami, je otvoril župan občine Sežana ter predstavnik krajevne skupnosti Sežana. Učenci OŠ  Dutovlje so v prvem delu dogodka obiskali Botanični park, kjer jim je vrtnar predstavil značilnosti, prednosti in pomanjkljivosti svojega poklica. Povedal je, da je poklic vrtnar med zelo iskanimi poklici, saj je potreba in želja po urejanju javnih površin ter zasebnih vrtov vedno večja.

V drugem delu dogodka so se učenci udeležili delavnic, ki so jih pripravili dijaki in mentorji srednjih šol, da bi učenci spoznali poklice, ki so iskani in tudi za prihodnost obetavni. Učenci so si lahko ogledali različne praktične prikaze poklicev ter sodelovali na delavnicah in se tako preizkusili v vlogi različnih poklicev. Najbolj spretni so izdelali zanimive izdelke (leseno ptičjo krmilnico, zapestnice iz cvetja, kazala, mozaik iz gradbenega materiala, električna vezja …).

Preko pogovorov z izvajalci delavnic ter preko zgibank in drugih materialov so učenci dobili veliko informacij o srednjih šolah in poklicih.

Dostopnost