Na področju vzgoje in izobraževanja je spremenjeno določilo glede nošenja zaščitnih mask, kar pomeni, da  od  ponedeljka, 7. marca 2022, uporaba zaščitne maske za učence ni več obvezna ves čas izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa.

Prav tako uporaba zaščitne maske ni obvezna za strokovne delavce in druge zaposlene, ki z učenci sodelujejo pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa v osnovnem šolstvu. MIZŠ je šolo z Okrožnico uradno obvestilo o  spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, objavljenem v Uradnem listu Republike Slovenije št. 29/22 z dne 4. 3. 2022, ki je stopil v veljavo v soboto, 5. marca 2022.

Veselimo se, da  bodo lahko  stekle in se izvajale vse dejavnosti brez epidemioloških ukrepov, predvsem tiste, ki so bile v teh mesecih okrnjene iz varnostnih razlogov. Pri dejavnostih izven šolskih prostorov pa se še vedno upošteva ukrepe, ki veljajo na kraju izvedbe dejavnosti.

Pogled nazaj   v čas, ko so maske postale naša stalnica,  nas je vse skupaj zagotovo naučil, da je  pravi zaklad  pot, po kateri hodiš, in ne kraj, kamor želiš priti (P. Coelho). In na tej poti smo se skupaj učenci, šola in starši ter skrbniki marsikaj naučili in marsikaj spoznali. Ni bilo vedno lahko, a življenje samo nas uči, kaj je prav in kaj ne.

Naj ne bo odveč beseda hvala za dosedanjo podporo in pomoč v upanju, da bomo v naslednjih mesecih v otrokom bolj prijaznih razmerah pripeljali to šolsko leto do uspešnega zaključka.

Dostopnost