Za učence od 1. do vključno 5. razreda bo pouk potekal po ustaljenem urniku v šoli.

Učenci bodo v času pouka v svoji matični učilnici. Priporoča se ohranjanje varovalne razdalje 1,5 m. Jutranje varstvo in podaljšano bivanje bo potekalo po normalnem urniku. Interesne dejavnosti se ne bodo izvajale (izvajali bomo le interesno dejavnost italijanščino in pevski zbor ločeno po razredih, ki bosta potekali pred odvozom avtobusa). Starše opozarjamo, da bodo vozili le 1. odvozi šolskega avtobusa (glejte vozni red na spletni strani šole).

Starše naprošamo, da upoštevajo  NIJZ-jeva priporočila, kolikor je le najbolj mogoče.

Izpostavljam sledeča:

  • V šolo naj prihajajo izključno povsem zdravi otroci.
  • Šolski prevozi bodo potekali po voznem redu (samo 1. odvozi).
  • Izvajala se bo le interesna dejavnost italijanščina in pevski zbor.
  • Prehrana bo organizirana na enak način, kot je bila prijavljena ob pričetku šolskega leta. V primeru sprememb jo, prosim, odjavite.
  • V podaljšanem bivanju naj učenci ostajajo le, kolikor je nujno potrebno, saj je zaradi druženja skupin tveganje za prenos okužbe tam večje.
  • Starši, ki boste prihajali po učence v šolo upoštevajte priporočila NIJZ-ja in ne vstopajte v šolo.

Redno šolsko delo pomeni tudi normalizacijo življenja v Sloveniji in v našem kraju. Vsekakor pa bodimo previdni in upoštevajmo priporočila. Verjamem, da lahko s skupnimi močmi sproščeno, umirjeno in predvsem zdravo pripeljemo šolsko leto do konca ter se zadovoljni odpravimo na počitnice.

Hvala za vaše sodelovanje in pomoč.

Miranda Novak,
ravnateljica OŠ Dutovlje

Dostopnost