Dragi učenci in učenke, spoštovani starši!

Naslednja dva tedna bo šola zaprta, kar pa ne pomeni, da boste učenci na počitnicah.

Na šolski spletni strani vam bodo učitelji objavljali gradiva, ki vam bodo v pomoč pri učenju. Z učitelji boste v stiku tudi preko elektronske pošte.  V začetku vam bodo pri komuniciranju z učitelji pomagali vaši starši, zato bodo učitelji navodila za učenje pošiljali kar njim. Vse podrobnosti boste urejali z razredniki, za pomoč pa smo vam na voljo tudi ravnateljica, pomočnica in računalničarka.

Učitelji vam bodo na voljo vsak dan od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro.

Učencem, ki imate ure dodatne strokovne pomoči (DSP) po izdanih odločbah, bodo pri učenju individualno pomagali njihovi učitelji za dodatno strokovno pomoč. Pripravili vam bodo tudi posebne vaje, ki vam bodo pri učenju v pomoč. Prav tako bodo učencem pri učenju pomagali tudi učitelji podaljšanega bivanja, ki vam bodo poleg pomoči pri učni snovi nudili tudi veliko idej za aktivno preživljanje prostega časa.

Obveščam vas še, da se pri storitvah Arnes Učilnice, Arnes Splet, Arnes Analitika in eAsistent, zaradi povečanega prometa 16. 3. 2020 beleži upočasnjeno delovanje. Kapacitete Arnesovi strokovnjaki že širijo, zato  bomo na naši šoli začeli z izobraževanjem na daljavo v sredo, 18. marca 2020.

TOREJ – DELO NA DALJAVO (POUK) PRIČNE V SREDO, 18. 3. 2020.

V prihodnjih dneh vam vsi delavci šole želimo veliko zdravja in uspešno učenje in spremljajte novice na šolski spletni strani. 

Lepo pozdravljeni.  Miranda Novak, ravnateljica

Dostopnost