PREJEMNIKI BRONASTIH PRIZNANJ

Na šolskem tekmovanju lahko osvoji priznanje do 1/3 tekmovalcev iz posamezne tekmovalne skupine na šoli, razvrščenih po dosežku, pri čemer mora imeti zadnji prejemnik vsaj 1/3 možnih točk.

  1. RAZRED
Tekmovalec Razred
1 Lars Orel 1.a
2 Lara Požar 1.b
3 Ivana Bele 1.a
4 Jan Strajnar 1.a
5 Ana Filipčič 1.b
6 Vid Pirc 1.b
7 Emanuel Daneu Kavre 1.a
8 Leon Gmajner 1.b
9 Miha Kukanja 1.a
10 Tristan Rudolf 1.a
  1. RAZRED
# Tekmovalec Razred
1 Klara Novak 2.a
2 Urban Petelin 2.a
3 Špela Vovk Vaserfal 2.a
4 Lia Bajt 2.b
5 Niko Čuk 2.a
6 Luka Tavčar 2.a
7 Neja Rebec 2.b
8 Val Čevnja 2.b
9 Maks Tavčar 2.a
10 Valentina Žerjal Macarol 2.b

3.RAZRED

# Tekmovalec Razred
1 Mia Berce 3.a
2 Mia Pirc 3.b
3 Dan Ebling 3.b
4 Matija Gulič 3.a
5 Kaja Merkelj 3.a
6 Janez Simoneta 3.a

 

4.RAZRED

# Tekmovalec Razred
1 Emanuela Luin 4.a
2 Anže Požar 4.b

 

  1. RAZRED
# Tekmovalec Razred
1 Vid Jerič Bole 5.b
2 Lan Čevnja 5.b

 

  1. RAZRED
# Tekmovalec Razred
1 Urban Štemberger 6.b

 

  1. RAZRED
# Tekmovalec Razred
1 Justin Vrabec 7.a
2 Matevž Vrabec 7.b

ČESTITAMO!

 

 

Dostopnost