Tema 2021/22:

 MOJA POKLICNA PRIHODNOST

  1. aprila sta se dva učenca OŠ Dutovlje udeležila 32. nacionalnega otroškega parlamenta v Državnem zboru Republike Slovenije v Ljubljani kot predstavnika regije Kras-Brkini. V vlogi delegata se je preizkusila Emanuela Luin, v vlogi novinarja pa Matija Tavčar. Parlamentarci iz cele Slovenije so v poslanskih klopeh debatirali o naslednjih podtemah: Moj poklic: skrbi, pričakovanja, znanja in veščine; Poti do mojega poklica; Poklici sedanjosti in poklici prihodnosti; Slovenija, Evropa, svet – pozitivno, negativno, zanimivo; Vpliv covid-19 na izbiro poklica. Mladim parlamentarcem so prisluhnili tudi predsednik države Borut Pahor, predsednik državnega zbora Igor Zorčič ter predsednica ZPM Ljubljana Darja Groznik ter jim namenili nekaj spodbudnih besed.

Otroci so na koncu izglasovali temo otroškega parlamenta za naslednje leto, in sicer Duševno zdravje otrok in mladih.