SVET STARŠEV v šolskem letu 2021/2022:

Podružnična šola v Tomaju

1. r., 3. r.  
2. r., 4.r  
5. r.  

Matična šola v Dutovljah

1. r.  
2. r.  
3. r.  
4. r.  
5. r.  
6. a  
6. b  
7. a  
7. b  
8. a  
8. b  
9. a  
9. b  

Predsednica sveta staršev je _________.