SVET ŠOLE v šolskem letu 2022/2023: 

3 predstavniki ustanovitelja
Zoran Grubišić Deni Ristovski Mojca Žerjal

 

3 predstavniki staršev
Andreja Gregorič Miklavec Sonja Križaj Mitja Orel

 

5 predstavnikov delavcev šole
Tomaž Špegelj Nina Intihar Valentina Novič Sabina Kobal  Ljubomir Vasić

Predsednik sveta šole je Ljubomir Vasić.

Namestnica predsednika je Nina Intihar.