Dragi učenci, starši in drugi prijatelji naše šole!

V praznični december smo vstopili z božičnonovoletno prireditvijo in bazarjem. Ustvarjeno je bilo pravo predpraznično vzdušje, polno čustev, prijaznih besed, ubranih korakov in lepih melodij. Tako umirjeno in s prijaznimi besedami naj potekajo tudi praznični dnevi do izteka tega leta.

Zahvaljujem se vsem, ki ste po svojih močeh, volji in željah v iztekajočem letu prispevali drobec v mozaik naše šole.

Naj vam bo leto 2019 naklonjeno v vsem dobrem!

Miranda Novak, ravnateljica