Od 1. septembra 2024 bodo učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, ki so usmerjeni v prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom, pouk lahko obiskovali tudi v Osnovni šoli Srečka Kosovela Sežana in v Osnovni šoli Dutovlje.

Sklep ministra za vzgojo in izobraževanje dr. Darja Felde sta šoli prejeli 13. maja 2024. To sta prva programa z nižjim izobrazbenim standardom po 23 letih, ki sta bila v Sloveniji oblikovana na rednih osnovnih šolah.

Spremembe odlokov o ustanovitvi osnovnih šol v Sežani in Dutovljah so občinski svetniki soglasno potrdili decembra 2023 in tem postavili formalno podlago, ki je omogočila, da sta obe šoli na pobudo ravnatelja OŠ Srečka Kosovela Sežana Alena Kofola in ravnateljice OŠ Dutovlje Mirande Novak začeli pripravljati program osnovnošolskega izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom. Ta program obe šoli dodajata rednemu devetletnemu osnovnošolskemu izobraževanju in s tem odpirata vrata otrokom, ki jih zavod za šolstvo usmeri v posebne oblike izobraževanja.

S tem želimo učencem z lažjimi motnjami v duševnem razvoju iz občine Sežana in iz sosednjih občin, ki so usmerjeni v prilagojeni program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, zagotoviti šolanje v lokalnem okolju in blizu doma. Doslej to ni bilo mogoče, saj na Krasu takšnega programa ne izvaja nobena šola. Učenci, ki so usmerjeni v prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom, se morajo vsak dan voziti v šole v Postojni, Novi Gorici, Ajdovščini, Vipavi ali Strunjanu.

Šolanje v programu z nižjim izobrazbenim standardom bo v občini Sežana predvidoma organizirano tako, da bodo učenci od 1. do 5. razreda pouk obiskovali na OŠ Srečka Kosovela Sežana in na podružnični šoli Lokev, učenci od 6. do 9. razreda pa na OŠ Dutovlje. S tem edinstvenim pristopom pri zagotavljanju celovitega izvajanja prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom od 1. do 9. razreda povezujemo dve redni osnovni šoli z namenom izvedbe celostnega inkluzivnega programa na rednih osnovnih šolah.

Z vpisom v razvid OŠ Srečka Kosovela Sežana in OŠ Dutovlje vstopata v mrežo inkluzivnih šol, ki hkrati izvajajo več različnih programov. S tem stremimo tudi k uresničevanju strateških ciljev, navedenih v Nacionalnem programu vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023–2033 ter sledimo sodobnim trendom vzgoje in izobraževanja, smernicam EU in aktivno sodelujemo pri oblikovanju politike inkluzivnosti v lokalni skupnosti, regiji in širše. Pouk v oddelkih s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom bosta šoli začeli izvajati že v šolskem letu 2024/2025, in s tem po dolgem času učencem z lažjimi motnjami v razvoju omogočili, da se bodo lahko šolali v poznanem okolju ter s svojo prisotnostjo v lokalni skupnosti krepili kulturo inkluzivnosti.

Andrej Sila,                          Alen Kofol,                                           Miranda Novak, 
župan Občine Sežana       prof. def., ravnatelj OŠ Sežana        univ. dipl. pedagog, ravnateljica OŠ Dutovlje

Dostopnost