Upravni odbor šolskega sklada v šolskem letu 2021/2022 sestavljajo:

predstavniki staršev:

  • Alen Luin
  • Darja Žnidaršič
  • Mojca Žerjal
  • Mateja Daneu Lavrnja

predstavniki šole:

  • Renata Jazbec
  • Lavra Konič
  • Katja Zupančič

Predsednica upravnega odbora šolskega sklada je Mateja Daneu Lavrnja.

 

Vloga za denarno pomoč preko šolskega sklada: OBRAZEC