Delavci šole

… v šolskem letu 2021/2022:

Z. Š. IME IN PRIIMEK PREDMET GOVORILNA URA
1 DANA VERČ
GUM; MPZ, OPZ PET. 3. šol. ura
2 NEJTA BREMEC MAT;
UBE, MME, ROM;
računalničarka
PON. 3. šol. ura
3 NINA INTIHAR/SANDRA SANDIČ
ZGO, DKE PET. 2. šol. ura
4 DOROTEJA
KAVČIČ
NAR, BIO, GOS;
SPH 7. r., NPH 9. r.;
vodja šolske prehrane
PON. 3. šol. ura
5 DOROTEJA
KOBAL ČERNE
MAT, TIT PET. 3. šol. ura
6 BARBARA
KOVAČ JURANČIČ
TJA PET. 3 šol. ura
7 IRIS LISJAK KEM;
POK
PON. 2. šol. ura
8 VLASTA
MARKOČIČ
LUM;
LS3
PON. 5. šol. ura
9 BOJAN MIKLAVEC ŠPO;
ŠZZ 7. r., IŠP 8. r., ŠSP 9. r.;
NŠP
SRE. 1. šol. ura
10 ANA OREL MAT, FIZ SRE. 5. šol. ura
11 BARBARA MILAVEC
GEO, OV1, VNN SRE. 4. šol. ura
12 LEJLA RAMIREZ ŠPO;
IŠP 8. r., ŠSP 9. r. OPB 3NŠP
TOR. 3. šol. ura
13 IRENA RUSTJA N2N po dogovoru
14 STAŠA STREHAR/ MOJCA PREGELJ

II1, II2, II3;

N2I;
ITJ krožek

po dogovoru
15 TOMAŽ ŠPEGELJ SLJ, OPB SRE. 3. šol. ura
16 LJUBOMIR VASIĆ TJA; JV
TEV
SRE. 4. šol. ura
17 SARA ŽAGAR SLJ; DSP SRE. 3. šol. ura
18 SNEŽANA DMITROVIČ zaposlena preko javnih del po dogovoru
20 KATJA ZUPANČIČ svetovalna delavka, DSP psiholog po dogovoru
21 LOREDANA
ŠTEMBERGER
knjižničarka, pomočnica ravnateljice po dogovoru
22 MIRANDA NOVAK ravnateljica po dogovoru

 

Razredna stopnja v Tomaju
1 LAVRA KONIČ,
PETRA MALALAN
TOR. 5. šol. ura 1. r., 3. r. Tomaj 13 (6+7)
2 VIDA PIPAN TOR. 2. šol. ura 4. r Tomaj 13
3 VALENTINA NOVIČ
TOR. 4. šol. ura 3.r., 5. r. Tomaj 12 (4+8)
4 RENATA JAZBEC
SRE. 5. šol. ura PB1 Tomaj
(1. r., 2. r., 3.r.)
5 LARA BLAGONJA

 

SRE. 3. šol. ura (Dutovlje)

 

PB2 Tomaj
( 4. r., 5. r.)TJA 1.-3.r

 

Razredna stopnja v Dutovljah
1

TINA OREL OSTROUŠKA

TANISA PIPAN

SRE. 4. šol. ura 1.r Dutovlje 22
2 NATAŠA BRIC ČET. 4. šol. ura 2.r Dutovlje 21
3 NATAŠA VRABEC FON SRE. 5. šol. ura 3.r Dutovlje 16
4 ANITA UKMAR TOR. 4. šol. ura 4.r Dutovlje 19
5 TANJA PLANINŠČEK PET. 3. šol. ura 5.r Dutovlje 22
6 IRIS GREGORČIČ
ČET. 5. šol. ura OPB 1
7 MIRIJAM KRAŠNA ŠTOKA
TOR. 5. šol. ura OPB 2
8 LEJLA RAMIREZ OPB 3

————————————————–
ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNI DELAVCI
————————————————–

1. ALENKA FAJDIGA kuharska pomočnica
3. VOJKO HREŠČAK glavni kuhar
4. KARMEN IVANČIČ gospodinjec
5. SABINA KOBAL poslovna sekretarka
6. TANJA KOCINA računovodkinja
7. VIDA KRSTAN kuharica
8. MIRA MILINKOVIČ čistilka
9. DARJA MOČNIK čistilka
10. MARINO KAVČIČ hišnik
11. MAJDA RODICA kuharska pomočnica
12. MILENA ŠTOK čistilka
13. MILENA TAVČAR kuharica
14. RAHMANE TAVČAR čistilka

————————————————–