Dragi učenci, spoštovani starši in skrbniki.

Po zasluženih počitnicah bomo 1. septembra vstopili v novo šolsko leto. Veselimo se, da nova epidemiološka slika dopušča aktiviranje modela B-OŠ, ki omogoča, da se v šolo vrnejo vsi učenci od 1. do 9. razreda, z doslednim upoštevanjem ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe SARS-coV-2.Da bi lahko zagotovili varnost vseh udeležencev vzgojno izobraževalnega procesa na šoli in kakovostno organizirali potek pouka, vas pozivamo, da v šolo prihajajo le zdravi učenci.

Le z odgovornim ravnanjem, upoštevanjem in izvajanjem vseh higienskih priporočil in ostalih ukrepov nam bo uspelo zagotoviti varno, umirjeno in kakovostno učno okolje.

Vse informacije o prvem šolskem dnevu, protokolu ravnanja na Osnovni šoli Dutovlje v šolskem letu 2020/2021, bodo objavljena tudi na spletni strani šole.

S spoštljivimi pozdravi.

Miranda Novak,
ravnateljica OŠ Dutovlje

Dostopnost